Læserbrev: Ikke noget skræmmebillede

Ikke noget skræmmebillede

Af Svend Erik Olesen medlem af Enhedslisten

Bragt i Nordjyske 4. november på Debatsiderne

 

Jeg kan forsikre Torben Farum – formand for LandboNords svineudvalg – om, at jeg med mit indlæg ”Alt for farlige svin” ikke er ude på at tegne noget skræmmebillede. Jeg ønsker med mine indlæg – helt generelt – at få byrådet i Vesthimmerland til at tænke sig bedre om, før de træffer beslutninger, der indebærer store konsekvenser for indbyggerne. Og for eksempel ikke bare falde på halen, når pengestærke interesser ønsker at bygge biogasanlæg eller opsætte vindmøller og uden kritik tilslutte sig kapitalens ønsker for placeringen af disse. 

Angående smitte gennem indånding og mulig smitterisiko gennem gyllen – Statens Serum Institut: ”Spørgsmål og svar om husdyr-MRSA”. 

Og smitterisiko med MRSA ved at bo tæt på marker gødet med svinegødning – DTU Fødevareinstitut: ”Human risiko ved spredning af svine-MRSA fra staldmiljøet”.

Din bevisbyrde, ved benægtelsen af smitte ved gylle, er noget tynd. Dels, ser jeg ikke noget bevis for, at danske landmænd er mere sunde end sammenlignelige danskere, dels kan man ikke konkludere, at hvis de, der bor midt i landbrugsland ikke alle er smittet med MRSA, så er smitten ved gylle ikke-eksisterende. Man ved rent faktisk ikke, hvor mange, der er smittet med MRSA, men man ved, at ikke alle er modtagelige for smitten. 

Du indrømmer, at smitten ved gyllekørsel formodentlig er muligt – ”smitten vil være absolut minimal”. Så må du være enig i, at kørsel med disse gylletransporter 10 m fra hovedindgangen til Farsø Sygehus ikke er optimalt. Hverken for syge patienter eller sygehusets fremtid. 

Du skriver endvidere, at landmændene arbejder på at mindske spredningen af MRSA. Men i 2014 var 68% af danske slagtesvin inficeret med MRSA. I 2017 var 88% af de danske besætninger med slagtesvin inficeret med den antibiotikaresistente MRSA-bakterie (Esben Lunde Larsen, Foketinget februar 2017).