Læserbrev: Alt for farlige svin 

Alt for farlige svin 

Af Svend Erik Olesen medlem af Enhedslisten

Bragt i Nordjyske 28. oktober 2019 på Debatsiderne.

 

Næsten alle danske svin er nu smittet med MRSA. Smitten kan på forskellig vis bringes videre til mennesker.

MRSA-bakterien er målt 300 m fra staldbygningers udluftningsanlæg og smitte gennem indånding er en mulighed. 

En amerikansk undersøgelse fandt, at det at bo tæt på marker gødet med gylle er en risikofaktor for at pådrage sig MRSA. I Danmark laver vi ikke den slags undersøgelser og mener ikke, de er sammenlignelige.

Gylletransporterne til det kommende enorme biogasanlæg i nærheden af Farsø vil formodentlig smitte adskillige borgere med MRSA. Da MRSA ikke er farligt for svinene eller svineeksporten, ignoreres den i forhold til afrikansk svinepest. Alligevel dør nogle mennesker indirekte af smitten pga antibiotikaresistens. 

Indlægges du på sygehuset og er MRSA-positiv, bliver du derfor anbragt i isolation. Et lægehus i Aars annoncerer, at hvis man er MRSA-positiv, må man ikke møde uanmeldt op i akuttiden og første henvendelse til lægen skal være telefonisk. Man vil herefter få en tid sidst på dagen, da lokalet og anvendt udstyr skal desinficeres. Lægen skal benytte handsker, maske eller overtrækskittel.

Megen af gyllen til biogasanlægget skal transporteres ad Højgårdsvej i Farsø, der ellers skulle være ”sikker skolevej” samt 10 meter forbi hovedindgangen til Farsø Sygehus. Hvis nogle regionalpolitikere i fremtiden mangler et argument til at lukke sygehuset, har byrådet gennem tilladelse til placeringen af biogasanlægget givet dem dette.

Et lokalt medlem af byrådet, som tydeligvis har stået i voksenlære hos den tidligere borgmester og som samtidig er formand for Sygehusets Venner, mente pludselig, efter at have stemt for tilladelsen til biogasanlægget, at det var nødvendigt med en omfartsvej nord om Farsø til den farlige gylletransport, så den ikke skulle forbi sygehuset. 

Ingen ved, om den omfattende gylletransport indebærer en smitterisiko med MRSA, men meget tyder på det. Som sædvanligt kommer tvivlen svinene til gode.