Læserbrev:  Vindmøller, dobbeltmoral og sladrekonemani

 Vindmøller, dobbeltmoral og sladrekonemani

Af Svend Erik Olesen medlem af Enhedslisten

Bragt i Nordjyske 13. december 2019

 

En af de lokale initiativtagere til det planlagte vindmølleanlæg ved Malle – Martin Riisgaard-Jensen – viser  sig i læserbrevet ”Hurra for dobbeltmoralen” som sladrekoneagtig. 

Først kalder han det, ligesom et byrådsmedlem fra Venstre, for dobbeltmoral, hvis man er tilhænger af klimakampen, men går mod vindmøllerne i Malle. Man skal åbenbart tilslutte sig alle kapitalens projekter for at være ren i klimakampen. Herefter angriber han en modstander af møllerne for at tage på skiferier samt viceborgmesteren, som snart i en periode bliver medlem af Folketinget for SF,  men alligevel er modstander af vindmøllerne i Malle.

Vi er nødt til snart at få en lovgivning, der byggende på massive ekspertudsagn og allerede eksisterende tiltag rundt om i nabolandene viser, hvordan vi når klimamålene, ellers ender vi i denne pegen dobbeltmoralfingre, sladrekonemani eller dårlig samvittighed. 

Martin Risgaard-Jensen mener, som byrådsmedlemmet fra Venstre, at de politikere, der allerede nu går mod møllerne i Malle burde have ventet på høringssvarene. Så kunne politikerne blot lade initiativtagerne til mølleanlægget svare, som man gjorde, da der skulle gives høringssvar til biogasanlægget i Holme. Her var kommunens indsats at lave trafiktælling, som tolkedes positivt overfor  den megen gylletrafik på Holmevej, på den ”sikre skolevej” i Farsø og forbi hovedindgangen til Farsø Sygehus. Ellers lod man biogasfolket om at svare og derfor blev bekymringerne om lugtgener hurtigt fejet af bordet. 

De påtænkte svar fra vindmøllefolkene i Malle anes i Martin Riisgaard-Jensens læserbrev. Landvindmøller er langt bedre end havvindmøller, trods vindmølleproducenterne stormer mod kæmpestore havvindmølleparker. 

Samt en vidtløftig historie om, at gylle kan blive til flybrændstof. Det kræver dog meget energi, som så  kan leveres af vindmøllerne fra Malle? Jo, i teorien kan alt lade sig gøre. Men, fordi nogle forskere påpeger, at en kæmpe milliardinvestering vil kunne gøre det muligt, skal storkapitalen tro på projektet. Vi ved samtidig, at der ikke er plads til fejl, når det angår flytrafik.