Læserbrev: Ringvejs-skandale fortsætter

Ringvejs-skandale fortsætter

Af Svend Erik Olesen medlem af Enhedslisten

Bragt i Nordjyske 5. september under lokaldebat

 

Aars Ringvej er stadig en skandale. Vejens budget var oprindeligt 89 mio. Foreløbig er prisen 130 mio. En overskridelse på 41 mio. 

Det skyldes overlagte tillægsbevillinger (25 mio) og uoverlagte efterbetalinger (15 mio). Ikke mindst, fordi kommunens folk blev pålagt at anslå de arkæologiske udgifter til latterlige 1 mio. Uden at forhøre sig hos sagkundskaben. Udgifterne blev 10 mio. Men også fordi man ikke benyttede ekspropriation, som eller er kutyme. Var der tale om skjult landbrugsstøtte gennem den langt dyrere jordfordeling? 

Politikerne har overbevist medierne og hinanden om, at der kun er tale om en overskridelse på 15 mio. Dermed ser man bort fra tillægsbevillingerne på 25 mio. som en overskridelse. Ingen andre steder kan man indregne tillægsbevillinger som en del af det oprindelige budget.

Nogle bekymrer sig om, hvorfor der intet sker i det planlagte erhvervsområde ved vejen? Det skulle ellers være den helt store gevinst ved vejen. Nu forlyder det, at der pga hensyn til naturen slet ikke må placeres erhverv i store dele af området. Så hele projektet, med stort erhvervsområde pga vejens ufattelige tiltrækningskraft på virksomheder, var altså det rene spin og løgn. 

Andre bekymrer sig om, hvorfor der stadig foregår entreprenørarbejde langs vejen. Men den ufattelige trafik – 2300 biler om dagen – larmer øredøvende, så derfor anlægges støjvold. Denne støjvold giver imidlertid penge til vores kommune, idet støjvolden består af forurenet jord  andre nok så intelligente kommuner betaler os for at modtage. 

På et byrådsmøde i 2013 besluttede man, at forurenet jord skulle betale en cykelsti langs vejen. Sådan en tankegang er ikke overraskende i vores kommune, hvor den daværende borgmester foreslog, at Risø kunne anbringe atomaffald under de vesthimmerlandske heder.

Man må anbefale eventuelle cyklister på cykelstien at træde igennem. Ikke noget med tissepauser eller picnickurve ved den forurenede støjvold.