Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage

På regionsrådsmødet den 21. december stillede Enhedslisten forslag om, at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer undersøges – som det ikke er sket i den aktuelle VVM- undersøgelse.

Læserbrev:  Vindmøller, dobbeltmoral og sladrekonemani

En af de lokale initiativtagere til det planlagte vindmølleanlæg ved Malle – Martin Riisgaard-Jensen – viser  sig i læserbrevet ”Hurra for dobbeltmoralen” som sladrekoneagtig. 

Først kalder han det, ligesom et byrådsmedlem fra Venstre, for dobbeltmoral, hvis man er tilhænger af klimakampen, men går mod vindmøllerne i Malle.

Læserbrev: Ikke noget skræmmebillede

Jeg kan forsikre Torben Farum – formand for LandboNords svineudvalg – om, at jeg med mit indlæg ”Alt for farlige svin” ikke er ude på at tegne noget skræmmebillede. Jeg ønsker med mine indlæg – helt generelt – at få byrådet i Vesthimmerland til at tænke sig bedre om, før de træffer beslutninger, der indebærer store konsekvenser for indbyggerne

Læserbrev: Et monster af et svømmecenter

Et monster af et svømmecenter – et af Nordjyllands største – med 50 m bassin, udspringsbassin, varmtvandsbassin og friluftsbassin bliver næste gigantprojekt for vores kommune. 15 mio i år samt de næste tre år og 30 mio i lånegaranti. Et van(d)vittigt projekt.

Regional Udviklingsstrategi svigter i forhold til klima, miljø og beskæftigelse

PRESSEMEDDELELSE:
I Enhedslisten Nordjyllands høringssvar peger vi på en række forhold bl.a. i beskæftigelsessituationen og på hvordan vi i stedet bør prioritere investeringer i kollektiv trafik og forbedringer af skinnenettet, som kan flytte transport af mennesker fra biler til kollektiv trafik og gods fra veje