Stiftende generalforsamling i Enhedslisten Vesthimmerland

Nu har du chancen for første gang i Vesthimmerland!
– Tænker du rødt og tænker du grønt?
– Kunne du tænke dig en kommune, der gjorde mindre i anlæg og mere i velfærd?
– En kommune, der tænkte på miljøet.
– At have muligheden for at presse den nuværende regering, så det gjorde ondt på den.
Nu får du muligheden for at gøre noget aktivt.
Meld dig ind i Enhedslisten – landets rødeste og grønneste parti.
I Enhedslisten er det medlemmerne, der bestemmer.
Du kan melde dig ind via linket her:
https://mit.enhedslisten.dk/member/signup
Samtidig er det første gang, vi laver en afdeling af Enhedslisten i Vesthimmerland.
Du kan vælge at være passivt medlem, men snyd ikke dig selv for at blive et aktivt medlem.
Du vil opleve fællesskab med mennesker, der deler nogle af dine politiske holdninger.
Det giver selvtillid og selvrespekt!
Du vil opleve et spændende og givende sammenhold. Et kammeratskab!
At diskutere med andre er mere udviklende, end at diskutere med sig selv.
Du får sat nogle ting på plads i dit indre univers og du får nogle stærkere holdninger.
Dit sociale engagement hjælper andre mennesker, der har behov for hjælp.
Du vil være med til at hjælpe samfundet på rette vej!
Hvis du synes, det lyder spændende, skulle du tage og møde op til
STIFTENDE GENERALFORSAMLING I ENHEDSLISTEN VESTHIMMERLAND
på Zoom torsdag d. 18. marts kl. 20.00
Er du medlem af Enhedslisten. har du allerede modtaget en invitation.
Du skal selvfølgelig være medlem af Enhedslisten for at få medindflydelse.
Medlem kan du hurtigt blive ved at følge linket: https://mit.enhedslisten.dk/member/signup

Dagsorden: 

Navnerunde

  1. Formalia 
  • Valg af dirigent 
  • Valg af referent 
  • Godkendelse af dagsorden 
  1. Hvorfor en afdeling i Vesthimmerland?

Svend Erik indleder om, hvorfor vi gerne vil have en afdeling. 

  1. Godkendelse af vedtægter 
  2. Valg af afdelingsbestyrelse og suppleanter
  3. Valg af intern revisor
  4. Evt./Næste møde
Rød-grønne hilsner
Finn, Svend Erik og Annemette arbejdsgruppen i Enhedslisten Vesthimmerland