Skole og daginstitutioner

Skole og daginstitutioner

Tid, kvalitet og økonomi

Alle børn har ret til et godt børneliv med omsorg, læring, leg og opmærksomhed uanset baggrund. I Enhedslisten mener vi, at kommunen gennem skole og institutioner skal være med til at sikre dette. Det kræver tid, kvalitet og økonomi. Tid er der kun, hvis der er nok voksne til børnene, og kvalitet kommer der kun, hvis der er kvalificerede voksne. Der skal sikres økonomi til fællesskabende aktiviteter fra teater- og museumsbesøg til lejrture uanset om man går i en landsbyskole eller en byskole.

Vi vil i Enhedslisten Vesthimmerland arbejde for

  • At de reelle minimumnormeringer sikres, så der faktisk e r 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 pr. 6 børnehavebørn. Vi mener ikke, at vikarer og kontorpersonale skal tælle med i denne normering.
  • At alle børn skal have råd til at gå i SFO, hvor der skal være mulighed for voksenkontakt. Det vil vi sikre ved at lægge loft på egenbetaling og lave en minimumnormering på 9 børn pr. voksen.
  • At der i institutioner og skoler er overvejende uddannet personale til at sikre den nødvendige omsorg, udvikling og læring, samt at der afsættes penge til løbende opkvalificering af personalet.
  • At de små skoler sikres ved at tilgodese dem økonomisk. F.eks. mener vi, at det er vigtigt, at det ikke er den enkelte skole der står med ekstraudgifter til specialområdet, men at denne post afvikles centralt. Skoler er ikke børnefabrikker, men læringsinstitutioner hvor der skal være plads til små skoler med nærhed og kendskab til den enkelte elev.
  • At sikre at der bruges de nødvendige og tilgængelige økonomiske midler til børnelivet, således at f.eks. de ekstrabevillinger, som kommunen får til børne- og ungeområdet, også bruges på dette.