Klima- og miljøpolitik

Klima- og miljøpolitik

Global forandring starter nationalt og national forandring starter lokalt.

Regeringen har en målsætning om en 70% reduktion af CO2 -udslippet i 2030. Det mål mener vi, at man selvfølgelig også skal støtte op om lokalt, ved at lave en handleplan for en tilsvarende reduktion i kommunen. Gerne med delmål svarende til valgperioden, så de nuværende politikere tager ansvar og ikke bare skubber problemet videre til de næste. Vi kan som kommune starte med os selv og gå foran som det gode eksempel, men vi skal selvfølgelig også støtte op om private og virksomheder, der ønsker en grøn omstilling. Vi tror på at al omstilling starter i det små og har derfor også her et særligt fokus på den nye generation.

Vi vil i Enhedslisten Vesthimmerland arbejde for

  • At der i Vesthimmerland laves klimamål, der svarer til regeringens 2030 mål, og at der laves delmål for valgperioden.
  • At vi viser vejen i institutioner og skoler, ved bl.a. at sortere affald, spise klimavenligt og undervise heri. Vi har i kommunen allerede en fremragende skraldeskole, men vi vil også gerne have at børnene i kommunen bliver bevidste om, hvilket klimaaftryk de har, og hvad de kan gøre herved. Det kan være små ting, som at tage kortere bade, men det kan også være større omlægninger, som at spise mere klimavenligt. Denne omstilling skal vi selvfølgelig støtte op om i institutioner og skoler ved at servere mere klimavenlig mad, som kort sagt er mere grønt, økologisk og årstidsbestemt. Vi ønsker derfor også forsøgsordninger med selvforsyning i form af haver. Vi vil arbejde for, at der sættes ressourcer af til denne omstilling og til ressourcepersoner, der kan støtte op herom, så vi ligesom en naturvejleder også har en klima- og madvejleder, der kan inspirere børn og voksne.
  • At der laves grønne energiregnskaber og omstillingsplaner for kommunens bygninger, både de eksisterende og de planlagte, herunder kommunens svømmehalsprojekt. Vi ønsker at sætte midler af til en energikonsulent, der kan støtte op om denne opgave. Vi mener, at der er en økonomisk mulighed herfor med et nuværende budget på svømmehallen, der ser ud til at løbe op på 130 millioner. Denne energikonsulent skal også kunne rådgive borgere og mindre private virksomheder i grønne omlægninger.
  • At der tilbydes gratis offentlig transport til pensionister, unge og studerende, så vi bl.a. modgår den tendens der er til, at flere og flere unge tager bilen til studiet.
  • At der laves en plan for udskiftning af kommunens biler til elbiler og at kommunen går aktivt ind i en plan for lade stationer.
  • At der laves en kommunal plan for etablering af vind- og solenergi, så de lægges de mest hensigtsmæssige steder i forhold til energiforbruget, lokale beboere samt naturen og ikke efter private interesser. Vi ønsker selvfølgelig altid borgerinddragelse i denne proces. Vi vil gerne arbejde for et kommunalt forsyningsselskab, der skal stå for etablering at sol- og vindenergi, så det kommer alle i kommunen til gavn og ikke styres af private interesser. Også til dette arbejde vil en energikonsulent kunne fungere som rådgiver.
  • Vi vil arbejde for at Vesthimmerlands kommune også får en naturpolitik, hvor vi sætter tydelige mål og retning for kommunens arbejde med naturen og biodiversiteten.