Ansvar for fællesskabet

I Enhedslisten vil vi skabe et fællesskab, som alle kan være med i uanset indkomst, formåen eller geografi. For os handler politik om at tage ansvar for fællesskabet. Det gør vi ved at sikre et lokalsamfund, som alle kan være med i, og ved at sikre en kvalitet, der betyder, at alle gerne vil være med. Her tænker vi bl.a. på det fællesskab, som vores skoler og institutioner skaber, men også den sikkerhed, som vores ældrepleje og sundhedsvæsen giver os. Vi skal sikre kvalitet i vore kerneydelser og dermed styrke den sammenhængskraft, der danner grundlag for vort kommunale fællesskab. En sammenhængskraft, som mange af os heldigvis oplever i vores kommune, hvor vi ser til naboen, deltager i skolefesten, engagerer os i foreningslivet og mødes i Brugsen. Lad os sikre dette fællesskab gennem en stærk folkeskole, et trygt sundhedsvæsen og en omsorgsfuld ældrepleje. Og lad os bygge videre på fællesskabet ved at støtte op om lokalfunderede virksomheder og initiativer samt gennem en tilflyttervenlig boligpolitik, et lokalt forankret kulturliv og en fremtidssikret miljø- og klimapolitik.